energo-plus

Підписання договору про співпрацю між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС» щодо дуальної освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Рік реалізації2022
Характер робіт

Основний принцип дуального формату освіти - спільна відповідальність навчального закладу та підприємства за якість підготовки кадрів, які зможуть кваліфіковано обслуговувати об’єкти енергосистеми України

Використане обладнання, особливості виконання робіт 
Фото

+